Průvodce normami EN ISO 11612, EN ISO 11611 a EN 407

EN ISO 11612: Oděvy ochrany proti teplu a plamenům

Norma EN ISO 11612 specifikuje požadavky pro oděvy určené k ochraně proti různým zdrojům tepla a plamenů. Detailně se zaměřuje na následující aspekty:

 • Odolnost proti plamenům: Oděvy musí vydržet přímý kontakt s plamenem po stanovenou dobu bez hoření nebo tání.
 • Odolnost proti konvektivnímu teplu: Schopnost oděvů chránit proti teplu přenášenému prostřednictvím vzduchu.
 • Odolnost proti radiativnímu teplu: Schopnost oděvů odrážet a izolovat proti teplu vyzářenému ze zdroje, jako je oheň.
 • Odolnost proti rozlitým kovům: Oděvy musí chránit před malými stříkanci roztaveného kovu.

EN ISO 11611: Oděvy ochrany při svařování a příbuzných procesech

Norma EN ISO 11611 je zaměřena na oděvy pro svařování a podobné činnosti, kde je vysoké riziko kontaktu s jiskrami a teplem. Kritéria zahrnují:

 • Odolnost proti jiskrám a stříkancům: Oděvy musí být schopny odolat malým kovovým částicím, které mohou způsobit popáleniny.
 • Minimální požadavky na pevnost: Oděvy musí splňovat určité normy pevnosti, aby odolaly opotřebení a trhání.
 • Testování po vyprání: Oděvy musí udržet své ochranné vlastnosti i po opakovaném praní.

EN 407: Rukavice ochrany proti tepelným rizikům

Norma EN 407 specifikuje požadavky na rukavice chránící proti teplu a/nebo ohni. Kategorie ochrany zahrnují:

 • Odolnost proti plamenům: Rukavice musí vydržet určitý čas přímého kontaktu s plamenem.
 • Kontaktní teplo: Schopnost rukavic chránit před teplem při dotyku s horkými předměty.
 • Odolnost proti sálavému teplu: Ochrana před teplem vyzářeným z horkého zdroje.
 • Odolnost proti malým stříkancům taveného kovu: Rukavice musí chránit ruce před krátkodobým kontaktem s roztavenými kovy.