Bezpečnostní normy pro pracovní oděvy

PRACOVNÍ OBUV

CE EN 345
SB: Minimální základní náležitosti – ocelová špice, které odolají energii 200J – podrážka z jakéhokoli druhu materiálu, i hladká.
Typ I. - svršek z kůže nebo homogenního materiálu – přední podšívka – vložka obuvi
Typ II. ( holínky ) - celé z gumy – celé z polymeračního materiálu
S1: Základní náležitosti doplněné o – antistatičnost – schopnost absorpce energie v podpatku
S2: Základní náležitosti + S1 doplněné o – hydrofobní úpravu svršku
S3: Základní náležitosti + S2 doplněné o – protivpichová planžeta – podrážka se zářezy
S4: Typ II. - antistatičnost – schopnost absorpce energie v podpatku
S5: jako S4 + protivpichová planžeta – podrážka se zářezy

EN 20346 existuje norma 20346 ( ochranná obuv ), která je úplně stejná jako norma EN 20345 pouze s rozdílem v méně odolné špici ( 100j )
EN 20347 ( profesionální pracovní obuv ) obuv bez ocelové špice

EN 345 – EN 346 – EN 347
jsou stále platné pro všechny typy obuvi certifikovanými ještě pod starým označením normou EN 20346 a EN 20345.

POSTROJE

EN353-1: Pohyblivé zachycovače pádu včetně pevného zajišťovacího vedení
EN353-2: Pohyblivé zachycovače pádu včetně poddajného zajišťovacího vedení
EN355: Tlumič pádu
EN358: OOPP pro pracovní polohování a prevenci proti pádu z výšky
EN360: Zatahovací zachycovače pádu
EN361: Zachycovací postroje
EN362: Konektory
EN795(b): Ukotvovací zařízení – Třída B
EN363: Systémy zachycení pádu

Návod na výběr adekvátního postroje:

Bod zádového uchycení
– Základní bod uchycení postroje proti pádu
– Umožňuje připojit jykýkoli systém pro zastavení pádu
– Nevhodný pro práce v závěsu

Body čelního připoutání
– Čelní připojení systému zastavení pádu
– Může být použito i při zachraňování

Poutka pro připoutání v oblasti hrudníku
– Dvě poutka musí být povinně spojená s karabinou na kterou je napojeno zařízení proti pádu
– Adekvátní pro různá použití ve výškách a pro práci na okrajových plochách

Postranní oka k zaháknutí na stanovišti
– Použivané v případě práce vykonávanéna stanovišti
– Dovolují udržovat pracovníka v pracovní pozici
– Nesmí být používany k zastavení pádu

Návod na výběr vhodných zařízení

Systémy prevence pádu ( odpovidající normě EN 358 )

Práce údržbařů elektrických vedení a montérů sloupů:
Polohovací pás doplněný lanem pro udržení se v určité pozici ( jako alternativa polohovacího pásu může sloužit celotělový postroj s polohovacím pásem ). Zajištění pozice při práci není považováno za opatření proti pádu, riziko pádu nesmí překročit 50 cm.

Systémy zastavení pádu ( shodné s normou EN 363 )

Práce na lešení, práce v otevřených oknech, práce na povrchu ve výšce bez adekvátní ochrany, práce vyžadující boční přemísťování pod horizontální liníí ukotvení:
Celotělový postroj se zádovým / hrudním úchytem nebo celotělový postroj s nebo bez polohovacího pásu doplněného o přídavné zařízení pohlcující energii. Mezi pracovníkem a nejbližsí pevnou překážkou pod ním musí být prostor min. 6 m.

Práce spojené s výstupem a stestupem ( fasády, trámoví, střechy a jiné šikmé plochy, sloupy, schodiště ):
Celotělový postroj se zádovým / hrudním úchytem se samonavíjecím zařízením proti pádu - fallstop Mezi pracovníkem a nejbližsí pevnou překážkou pod ním musí být prostor min. 2 m.

Práce na lešeních, práce ve studnách a silážních jámách, stavby lešení s bodem ukotvení upevněným ve výšce, práce spojené s horizontálním či vertikálním přemisťovaním pod horizontální linií ukotvení:
Celotělový postroj se zádovým úchytem nebo bez polohovacího pásu společně se samonavíjecím zařízením proti pádu s textilním popruhem, nebo ocelovým lanem a karabinou. Mezi pracovníkem a nejbližsí pevnou překážkou pod ním musí být prostor min. 2 m.

PRACOVNÍ ODĚVY

EN 340 – pracovní ochranné oděvy splňující základní požadavek normy EN 340 a dále se řídí podle uvedených norema piktogramů
EN 342 – norma týkající se chladu s teplotami nižšími než – 5°C ( např. Extrémní zima nebo mrazící boxy )
EN 471

Pomůcka k zařazení do příslušných tříd

Třída 3:
Reflexní pás nesmí mít nižší výšku než 50 mm a nesmí mít minimální celkovou plochu menší než 0,20 m2. Fluorescenční materiál podkladu nesmí mít menší plochu než 0,80 m2.
Třída 2:
Reflexní pás nesmí mít nižší výšku než 50 mm a nesmí mít minimální celkovou plochu menší než 0,13 m2. Fluorescenční materiál podkladu nesmí mít menší plochu než 0,50 m2.
Třída 1:
Reflexní pás musí mít minimální plochu 0,10 m2. Fluorescenční materiál podkladu musí mít minimální plochu než 0,14 m2.

Pouze z indikativního titulu uvádíme, že kombinézy a bundy doplněné kalhotami náleží do třídy 3, bundy s rukávy v barvách s vysokou viditelností náleží do třídy 2, vesty náleží do třídy 2, zatímco šle nebo popruhy náleží do třídy 1.

EN 381
Norma upravuje ochranné oděvy pro pracovníky s řetězovou pilou a rozlišuje v závislosti na oděvu tato specifika:
EN 381 – 5: specifika pro ochranu dolních končetin
EN 381 – 7: specifika pro ochranné rukavice
EN 381 – 9: specifika pro ochranné kamaše
EN 381 – 11: specifika pro ochranné bundy

V závisloti na rychlosti řetězu motorové pily výrobek náleží do jedné ze 4 tříd:
Třída 0 – 16 metrů za sekundu
Třída 1 – 20 metrů za sekundu
Třída 2 – 24 metrů za sekundu
Třída 3 – 28 metrů za sekundu

OCHRANA RUKOU

EN 420 – Definice standardu
Rukavice je prostředkem individuální ochrany, která chrání ruku a její části. Rukavice by kromě toho mohla pokrýt část předloktí a paže. Úroveň účinnosti ( číslo od 0 do 6 ) ukazuje, jak se rukavice chovala při zvláštní zkoušce. Tak je možné klasifikovat výsledky zkoušky. Úroveň X ukazuje, že rukavice nebyla vyzkoušena, úroveň 0 znamená, že rukavice dosáhla minimálních náležitostí požadovaných od zkoušky. Vysokému číslu odpovídá vysoká úroveň účinnosti.

EN388 – Mechanická rizika
– a: odolnost vůči otěru ( 0 – 4 )
– b: odolnost vůči pořezaním ostřím ( 0 – 5 )
– c: odolnost vůči roztržení ( 0 – 4 )
– d: odolnost vůči perforaci ( 0 – 4 )

EN374 – Chemická rizika
– a: kvalitativní úroveň AQL ( 1 – 3 )
– b: odolnost vůči propustnosti kapalin ( 0 – 6 )

EN388 – Rizika statické elektřiny – rukavice prošly zkouškou statické elektřiny

EN511 – Rizika chladu - vyzkoušeny a zjištěny vlastnosti odolnosti vůči chladu.

EN374 – Rizika hrozící od mikroorganismů – schváleny a odzkoušeny vlastnosti odolnosti vůči mikroorganismům prostřednictvím laboratorních zkoušek.

EN407 – Rizika vysokých teplot a plamenů
– a: odolnost vůči hořlavosti
– b: odolnost vůči kontaktnímu teplu
– c: odolnost vůči proudům tepla
– d: odolnost vůči sálavému horku
– e: odolnost vůči malým odstřikům roztaveného materiálu
– f: odolnost vůči velkému množství roztaveného materiálu

OCHRANA DÝCHACÍCH CEST

Ochrana před částicemi, prachem a aerosolem:
Třída 1 ( FFP1 ) - k ochraně před velkými pevnými časticemi bez zvláštní toxicity ( uhličitan vápenatý )
Třída 2 ( FFP2 ) - k ochraně před pevnými a nebo kapalnými aerosoly indikovanými jako nebezpečné či dráždivé ( uhličitan sodný )
Třída 3 ( FFP3 ) - k ochraně před pevnými a nebo kapalnými toxickými aerosoly ( berylium, chrom )

Příslušné evropské normy:

EN 149:2001 – filtrační polomasky proti prachu
EN 405 – filtrační polomasky proti plynům a parám
EN 140 – polomasky
EN 136 – celoobličejové masky
EN 143 – filtry proti prachu
EN 141 – filtry proti plynům a kombinované
EN 146 systémy s přívodem vzduchu
TM 14/7.25 – dýchací přístroje s přívodem stlačeného vzduchu
Všechny tyto pomůcky náleží do III. Kategorie ( smrtelné a nebo těžké úrazy )
Tyto pomůcky chrání před prachem ( pevné částice, mlha, dým ), plyny a parami látek s určitou koncetrací a toxicitou.

OCHRANA PROTI HLUKU

Evropské normy:

EN 352/1 – sluchátka
EN 352/2 – ucpávky sluchu
EN 352/3 – sluchátka k přilbě
EN 352/4 – elektronická sluchátka
EN 458 – návod na výběr, použití, obezřetnost v používání a údržbě OOPP proti hluku
Všechny prostředky ochrany sluchu spadají do II. kategorie.

OCHRANA ZRAKU

Evropské normy a hlavní normy:

EN 166 – základní náležitosti
EN 167 – metody optických testů
EN 168 – metody neoptických testů
EN 169 – filtry pro sváření
EN 170 – filtry pro UV
EN 171 – filtry pro IR
EN 172 – sluneční filtry pro použití v průmyslu

Význam označení na obrubě:

X – identifikace výrobce prostřednictvím značky ( př. D = Pulsafe )
166 – číslo normy
xxx – oblast použití
3 = kapaliny kapající a stříkající
4 = hrubé pevné částice
5 = plyn, jemné pevné částice: plyn, páry, aerosoly, kouř a prach
8 = odolnost vůči el. oblouku
9 = roztavené kovy a pevné žhavé částice (vystříknutí roztaveného kovu a průnik pevných částic)
F/B/A – odolnost vůči nárazu

Význam označení na zorníku:

3 – první napsané číslo : označuje typ ochrany: 2 a 3 = UV, 4 = IR ( infračervené ), 5 a 6 sluneční záření
1.2 – úroveň ochrany vztahující se na první číslo
X – identifikace výrobce prostřednictvím značky ( př. D = Pulsafe )
1/2/3 – optická třída ( 1 = nepřetržité používání, 3 = příležitostné požívání )
S/F/B/A – odolnost vůči nárazu
8 – odolnost vůči el. oblouku
9 – nepřilnavost roztavených kovů a odolnost vůči průniku žhavých pevných částic
K – odolnost vůči poškrábání
N – odolnost vůči zamlžování