Co je to norma EN ISO 13688?

Norma EN ISO 13688 je mezinárodní norma, která stanoví obecné požadavky na ochranné oděvy. Ochranné oděvy jsou definovány jako oděvy navržené k ochraně uživatele před jedním nebo více riziky, která by mohla ohrozit jeho zdraví nebo bezpečnost. Norma EN ISO 13688 se používá v kombinaci s dalšími normami, které specifikují požadavky na konkrétní ochranný výkon a nikoli samostatně.

Norma EN ISO 13688 stanoví obecné požadavky na ergonomii, nezávadnost, označování velikosti, stárnutí, kompatibilitu a značení ochranných oděvů a informace, které má dodavatel poskytnout spolu s ochranným oděvem. Norma také obsahuje pokyny pro volbu, používání a údržbu ochranných oděvů.

Norma EN ISO 13688 je platná od roku 2014 a nahradila normu EN 340:2003. Norma byla naposledy přezkoumána a potvrzena v roce 2019. Norma je v souladu s mezinárodní normou ISO 13688:2013, která má stejný název a obsah.