Co řeší norma DIN EN 61340?

Pokud pracujete s elektronickými součástkami, pravděpodobně jste už slyšeli o normě DIN EN 61340. Tato norma se zabývá ochranou elektronických zařízení před elektrostatickým výbojem (ESD). ESD je jev, kdy dochází k přenosu elektrického náboje mezi dvěma objekty s různým potenciálem. Tento přenos může způsobit poškození nebo zničení citlivých elektronických součástek.

Norma DIN EN 61340 stanovuje požadavky na prevenci a kontrolu ESD v prostředích, kde se manipuluje s elektronickými součástkami. Norma se skládá z několika částí, které pokrývají různé aspekty ESD ochrany, jako jsou:

  • Požadavky na personál, školení, pracovní oděv a pracovní obuv
  • Požadavky na pracovní stanice, podlahy, stoly, nástroje a zařízení
  • Požadavky na balení, skladování a přepravu elektronických součástek
  • Metody měření a testování ESD ochrany

Dodržování normy DIN EN 61340 je důležité pro zajištění kvality a spolehlivosti elektronických zařízení. Norma také pomáhá snižovat náklady na opravy a reklamace způsobené ESD poškozením.